Resurse

Numărul mediu al personalului angajat este de 90 de oameni din care 15 personal T.E.S.A., 6  personal calificat de conducere si 69 personal de executie.

Personalul de conducere al S.C. GLAR CONSTRUCT S.R.L.  organizează, coordonează şi răspunde pentru realizarea activităţilor conform regulilor prestabilite.

Personalul muncitor angajat are pregătirea şi nivelul de calificare necesare pentru realizarea tuturor tipurilor de activităţi componente ale procesului de execuţie produse/lucrări de construcţii-montaj. Evidenţa personalului muncitor angajat, pe meserii şi niveluri de calificare, este asigurată de către Departamentul de Resurse Umane.

Bazele de producţie şi depozitare, dotările necesare pentru organizarea de şantier şi dotarea tehnică şi de producţie a societăţii – cuprinzând echipamente, mijloace de mică mecanizare, mijloace de transport – asigură condiţii optime pentru realizarea lucrărilor contractate, la nivelul de calitate şi în termenele stabilite.

STRUCTURA DOCUMENTAŢIEI SISTEMULUI CALITĂŢII ÎN CADRUL S.C. GLAR CONSTRUCT S.R.L.

Sistemul calităţii adoptat de S.C. GLAR CONSTRUCT S.R.L., cu respectarea legii, a reglementărilor în vigoare şi a cerinţelor standardelor enumerate, este fundamentat şi definit prin Manualul Sistemului Integrat şi sistemul de proceduri / instrucţiuni asociate si este certificat de catre AEROQ prin certificatele nr.                   din                              ;

Documentaţia de sistem utilizată în cadrul societăţii este structurat astfel:

  • Manualul Sitemului Integrat;
  • Proceduri de Sistem;
  • Proceduri operationale - Calitate;
  • Proceduri operationale - Mediu;
  • Proceduri operationale – Sanatate si securitate operationala;
  • Proceduri Tehnice de Execuţie;
  • Proceduri Administrative;
  • Instrucţiuni de lucru, după caz, care detaliază pe specific de activitate prevederile procedurilor la care sunt aferente;

La GLAR Construct reusim sa ducem la bun sfarsit proiecte complexe prin folosirea de metode tehnice inovative bazate pe experienta inginerilor nostri.

“Structurile durabile in timp sunt construite pe fundatii solide!”

Acesta este motto-ul nostru pe care il aplicam in contractarea lucrarilor de constructii executate. Relatiile cu clientii si partenerii nostri reprezinta cea mai puternica fundatie pentru noi!